VERİ KORUMAGİZLİLİK POLİTİKASI


1. bii r bakişta verii koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veridir. Veri koruma hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bu metnin altındaki veri koruma beyanımıza bakın.

Bu web sitesinde veri toplama

BU WEB SİTESİNDE VERİ TOPLANMASINDAN KİM SORUMLUDUR?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi operatörünün iletişim bilgilerini bu gizlilik politikasındaki "Sorumlu taraf hakkında bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz.

VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

Verileriniz ilk olarak sizin bize sağlamanızla toplanır. Bu, örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

VERİLERİNİZİ NE İÇİN KULLANIYORUZ?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

VERİLERİNİZE İLİŞKİN HANGİ HAKLARA SAHİPSİNİZ?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınız hakkında istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçlar Bu web sitesini ziyaret ederken, gezinme davranışınız istatistiksel olarak analiz edilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. barındırma

IONOS

Web sitemizi IONOS SE ile barındırıyoruz. Sağlayıcı IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur'dur (bundan sonra IONOS olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IONOS IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyaları toplar. Ayrıntılar için lütfen IONOS gizlilik politikasına bakın: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS'un kullanımı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

GÖREVLENDIRILMIŞ IŞLEME

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (AVV) konusunda bir sözleşme imzaladık. Bu, sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve Alman Veri Koruma Yasası'na (DSGVO) uygun olarak işlemesini sağlayan veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz. Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu Gizlilik Politikası hangi bilgileri topladığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örneğin e-posta ile iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu ofis hakkında not

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu taraf:

Kfz-Sachverständigenbüro Fronius
Inhaber: Marko Lovrencic
Abt-Hafner-Staße 4
87629 Füssen

Telefon: 0157/51559611
E-posta: marko.lovrencic@gutachter-fronius.de

Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri veya benzeri) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silinmesi için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamında saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler artık geçerli olmadığında veriler silinecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a veya DSGVO Madde 9 paragraf 1 uyarınca özel veri kategorileri işleniyorsa DSGVO Madde 9 paragraf 2 lit. a temelinde işleriz. Kişisel verilerin üçüncüülkelereaktarılmasınaaçıkrıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca DSGVO Madde 49 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin saklanmasına veya terminal cihazınızdaki bilgilere erişilmesine (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca TTDSG Madde 25 (1) temelinde gerçekleştirilir. Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işleriz. Ayrıca,verilerinizinyasalbir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde işleriz. Ayrıca, veri işleme DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımına ilişkin notDiğer şeylerin yanı sıra, ABD'de veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması halinde, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekine benzer bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür ve siz bir veri sahibi olarak buna karşı yasal işlem başlatamazsınız. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin istihbarat servisleri) izleme amacıyla ABD sunucularında bulunan verilerinizi işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Veri işleme izninizin iptali Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez. Belirli durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21) VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ SÜRECE VEYA İŞLEME YASAL TALEPLERİ İLERİ SÜRMEK,UYGULAMAKVEYA SAVUNMAK AMACIYLA YAPILMIYORSA (DSGVO MADDE 21(1) KAPSAMINDA İTİRAZ) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ. KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, BU TÜR BIR PAZARLAMA AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE ILGILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (ALMAN VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21 (2) UYARINCA İTİRAZ). Yetkili denetim makamına itiraz hakkı GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetleyici makama itiraz etme hakları vardır. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yollarına halel getirmez. Veri taşınabilirliği hakkı Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin ifası için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır. SSL veya TLS şifreleme Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz. Bilgi, silme ve düzeltme Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve varsa bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, silme yerine kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. DSGVO Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmanın yanı sıra - yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli bir kamu yararı nedeniyle işlenebilir. 4. bu web sii tesii nde verii toplama Çerezler İnternet sayfalarımızda "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve terminal cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklı kalır. Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde terminal cihazınızda üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini kullanmanızı sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler). Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır. Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezleri saklamakta meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve § 25 paragraf 1 TTDSG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir. Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılması durumunda, bu veri koruma beyanı çerçevesinde sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı talep edeceğiz. Sunucu günlük dosyaları Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar: tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü Kullanılan işletim sistemi yönlendiren URL Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı Sunucu isteğinin zamanı IP adresi Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir. Bu verilerin toplanması DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde sunulması ve optimize edilmesi konusunda meşru bir menfaate sahiptir - bu amaçla sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir. İletişim formu İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim verileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız. Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) DSGVO) veya talep edilmişse sizin onayınıza (Madde 6 (1) (a) DSGVO) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, sorgunuzu işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır. E-posta, telefon veya faks yoluyla soru sorma Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebinizden kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız. Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) DSGVO) veya talep edilmişse onayınıza (Madde 6 (1) (a) DSGVO) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklamak için verdiğiniz izni iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır. WhatsApp üzerinden iletişim Müşterilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla iletişim için, diğer şeylerin yanı sıra, anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ı kullanıyoruz. Sağlayıcı WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır. İletişim, WhatsApp veya diğer üçüncü tarafların iletişim içeriğine erişimini engelleyen uçtan uca şifreleme (peer- to-peer) yoluyla gerçekleşir. Ancak WhatsApp, iletişim süreci sırasında oluşturulan meta verilere (örn. gönderen, alıcı ve zaman) erişim elde eder. Ayrıca, kendi açıklamasına göre WhatsApp'ın kullanıcılarının kişisel verilerini ABD merkezli ana şirketi Meta ile paylaştığını da belirtmek isteriz. Veri işleme ile ilgili daha fazla ayrıntı WhatsApp'ın gizlilik politikasında bulunabilir: www.whatsapp.com/legal/ rivacy-policy. WhatsApp, müşteriler, ilgili taraflar ve diğer iş ve sözleşme ortaklarıyla mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurma konusundaki meşrumenfaatimiztemelinde kullanılmaktadır (Madde 6 paragraf 1 lit. f DSGVO). İlgili bir onay talep edilmişse, veri işleme yalnızca onay temelinde gerçekleştirilir; bu, gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir. WhatsApp ile aramızda ve WhatsApp üzerinden paylaşılan iletişim içeriği, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizin işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır. WhatsApp'ı "WhatsApp Business" varyantında kullanıyoruz. ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: www.whatsapp.com/legal/bu siness-data-transfer-addendum. Calendly Web sitemizde bizden randevu alma olanağına sahipsiniz. Randevu rezervasyonu için "Calendly" aracını kullanıyoruz. Sağlayıcı Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, ABD'dir (bundan böyle "Calendly" olarak anılacaktır). Bir randevu almak amacıyla, istenen verileri ve istenen tarihi sağlanan maskeye girersiniz. Girilen veriler randevunun planlanması, yürütülmesi ve gerekirse takibi için kullanılacaktır. Randevu verileri bizim için, veri koruma beyanını buradan görüntüleyebileceğiniz Calendly'nin sunucularında saklanacaktır: calendly.com/de/pages/priva cy. Girdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklamak için verdiğiniz izni iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır. Veri işlemenin yasal dayanağı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Web sitesi operatörü, ilgili taraflar ve müşterilerle randevu ayarlamayı mümkün olduğunca karmaşık hale getirme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: calendly.com/pages/dpa. GÖREVLENDIRILMIŞ IŞLEME Yukarıda adı geçen sağlayıcı ile sipariş işleme (AVV) konusunda bir sözleşme imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve bu sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlar. 5. analii z araçlari ve reklamcilik Google Etiket Yöneticisi Google Tag Manager kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Tag Manager, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Tag Manager'ın kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Sadece kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmeye ve oynatmaya yarar. Ancak Google Etiket Yöneticisi IP adresinizi kaydeder ve bu adres Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir. Google Tag Manager'ın kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan bir şekilde entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Google Analytics Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Bunu yaparken, web sitesi operatörü sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler bir kullanıcı kimliğinde özetlenir ve web sitesi ziyaretçisinin ilgili son cihazına atanır. Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu hizmetin kullanımı, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: privacy.google.com/businesse s/controllerterms/mccs/. IP ANONIMLEŞTIRME Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme ülkelerinde kısaltıldığı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. BROWSER PLUGIN Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: tools.google.com/dlpage/gao ptout?hl=de. Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın: support.google.com/analytics /answer/6004245?hl=de. GÖREVLENDIRILMIŞ IŞLEME Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz. Matomo Bu web sitesi açık kaynaklı web analiz hizmeti Matomo'yu kullanmaktadır. Matomo'nun yardımıyla, web sitemizin web sitesi ziyaretçileri tarafından kullanımı hakkında veri toplayabilir ve analiz edebiliriz. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, hangi sayfa görüntülemelerinin ne zaman yapıldığını ve hangi bölgeden geldiklerini öğrenmemizi sağlar. Ayrıca çeşitli günlük dosyaları (örneğin IP adresi, yönlendiren, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri) topluyoruz ve web sitesi ziyaretçilerimizin belirli eylemleri (örneğin tıklamalar, satın almalar vb.) gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebiliyoruz.Bu analiz aracının kullanımı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.IP ANONIMLEŞTIRMEMatomo ile analiz için IP anonimleştirme kullanıyoruz. Bu, IP adresinizin analizden önce kısaltıldığı ve böylece artık size açıkça atanamayacağı anlamına gelir. HOSTING Matomo'yu yalnızca kendi sunucularımızda barındırıyoruz, böylece tüm analiz verileri bizde kalıyor ve aktarılmıyor. Facebook Pikseli Bu web sitesi, dönüşümleri ölçmek için Facebook'un ziyaretçi eylem pikselini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır. Bu, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra sayfa ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesine olanak tanır. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir, kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Ancak, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı mümkündür ve Facebook, Facebook veri kullanım politikasına uygun olarak verileri kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarının yanı sıra Facebook dışında da reklam sunmasını sağlar. Verilerin bu kullanımı, site operatörü olarak bizim tarafımızdan etkilenemez.Bu hizmetin kullanımı, DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 uyarınca izninize dayanmaktadır. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: www.facebook.com/legal/EU_ data_transfer_addendum ve de- de.facebook.com/help/566994660333 381. Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği ölçüde, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Madde 26 DSGVO). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. İletimden sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işlemler ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortaklaşa üstlendiğimiz yükümlülükler, ortak bir işleme sözleşmesinde belirlenmiştir. Anlaşma metni şu adreste bulunabilir: www.facebook.com/legal/con troller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma açısından güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarını bize bildirmeniz halinde, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz. Gizliliğinizi korumaya ilişkin daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma bildirimlerinde bulabilirsiniz: de- de.facebook.com/about/privacy/. Ayrıca www.facebook.com/ads/prefe rences/? entry_product=ad_settings_screen adresindeki reklamlar için ayarlar bölümünde "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir. Bir Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamcılığı devre dışı bırakabilirsiniz: www.youronlinechoices.com/d e/praferenzmanagement/. 6. eklentiler ve araçlar Google Haritalar Bu site Google Maps haritalama hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Haritalar'ın işlevlerini kullanabilmek için IP adresinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse Google, tek tip yazı tipi görüntüleme amacıyla Google Web Yazı Tiplerini kullanabilir. Google Haritalar'ı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması ve web sitesinde tarafımızdan belirtilen yerlerin kolay bir şekilde konumlandırılması içindir. Bu, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. f anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerinedayanmaktadır.Ayrıntılar burada bulunabilir: privacy.google.com/businesse s/gdprcontrollerterms/ ve privacy.google.com/businesse s/gdprcontrollerterms/sccs/. Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: policies.google.com/privacy? hl=de. 7. e-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları Müşteri ve sözleşme verilerinin işlenmesi Kişisel müşteri ve sözleşme verilerini, sözleşme ilişkilerimizin kurulması, içeriğinin yapılandırılması ve değiştirilmesi amacıyla toplar, işler ve kullanırız. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bunun yasal dayanağı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir. Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden ve mevcut yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez. Çevrimiçi mağazalar, perakendeciler ve mal sevkiyatı için sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı Bizden mal sipariş ettiğinizde, kişisel verilerinizi teslimatla görevlendirilen nakliye şirketine ve ödeme işlemiyle görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarırız. Yalnızca ilgili hizmet sağlayıcının görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu veriler ifşa edilecektir. Bunun yasal dayanağı, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b'dir. Madde 6 (1) lit. a DSGVO uyarınca ilgili onayı verdiyseniz, e-posta adresinizi, siparişinizin gönderim durumu hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebilmeleri için teslimatla görevlendirilen nakliye şirketine teslim edeceğiz; bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.